ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Kider App Kft. ("mi") vállalja, hogy személyes adatait megvédi és tiszteletben tartja. A Kider App Kft. az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Info tv.”) rendelkezéseinek megfelelően kezeli Ügyfeleinek személyes adatait, elkötelezett az adatvédelem iránt, rendkívül fontosnak tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

A jelen szabályzat meghatározza, hogy milyen jogi alapon dolgozzuk fel azokat a személyes adatokat, amelyeket Öntől gyűjtünk vagy amelyeket Ön ad meg nekünk. Kérjük, gondosan olvassa el az alábbiakat, hogy megértse az Ön személyes adatait érintő elveinket és gyakorlatunkat, és hogy miképpen kezeljük azokat..

Az adatkezelés célja egyrészt, hogy a honlap és applikáció használatával kötött szerződést a Kider App Kft. teljesíteni tudja, azaz a személyre szabott helyszín és programközvetítés létrejöjjön, továbbá a szerződés létrejöttéhez és teljesítéséhez szükséges dokumentumok kiállítása, számla kiállítása, a felhasználó jogosultságának azonosítása. Az adatkezelés célja a fentieken túl a kapcsolattartás az Ügyféllel, valamint az Ügyfél szerződésszegése esetén az a Kider App Kft. jogainak érvényesítése. További adatkezelési cél cégünk piacának, fogyasztóinak, termékeinek és szolgáltatásainak kiértékelése és elemzése.

 

Az adatkezelés jogalapja az érintettek hozzájárulásán felül a partnerekkel kötött szerződések teljesítése, valamint az adatgazda jogos érdeke.

  1. Az adatkezelő neve: Kider App Kft. (a továbbiakban úgy is, mint "Szolgáltató"), képviselője: Szabó Edit

  2. Az adatkezelő székhelye, adószáma: 1054 Budapest, Széchenyi utca 8. 4. em. 24, adószáma: 26511555241

  3. Elérhetőség: hello@kider.hu

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓK

A szolgáltatás teljesítéséhez harmadik feleket veszünk igénybe. A harmadik fél szolgáltatók (“Külső szolgáltató”) az alábbiak:

 

Google Adwords: https://adwords.google.com; https://policies.google.com/privacy?hl=e – szolgáltatását vesszük igénybe, hogy hatékonyan hirdethessünk. Ennek érdekében engedélyezzük a Google Advords-nek a cookie-k alkalmazását.

Google Mail: https://policies.google.com/privacy?hl=en-US – regisztrációkor megkapjuk a felhasználó email címét, nevét, profil képét

Google Analytics: https://analytics.google.comhttps://policies.google.com/privacy?hl=en - segítségével, hozzáférünk az oldalunkra látogatók cookie-jaiban eltárolt információihoz.

Facebook: https://www.facebook.com/full_data_use_policy - regisztrációkor megkapjuk a felhasználó email címét, nevét, profil képét. Továbbá a Kider Facebook profiljának követésekor adatainak egy részét elérhetjük melyeket célzott hirdetésekre használhatunk a facebook-on belülI

Facebook Ads: https://www.facebook.com/business/products/ads – szolgáltatását vesszük igénybe, hogy hatékonyan hirdethessünk. Ennek érdekében engedélyezzük a Facebook Ads-nek a cookie-k alkalmazását.

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875 – a Kider Instagram profiljának követésekor adatainak egy részét elérhetjük melyeket célzott hirdetésekre használhatunk az Instagram-on belülI

Campaign Monitor: https://www.campaignmonitor.com/policies/ – A Campaign Monitort arra használjuk, hogy önnek célzott emailüzenetet küldhessünk, profiljával vagy célzott ajánlattal kapcsolatban

 

A személyes adatok tárolása elektronikus formában történik. Azokba betekinthetnek a fenti külső szolgáltatókon túl:
- a vállalkozás ügyvezetője (vezetői)
- a vállalkozás kijelölt munkatársai
- a vállalkozás informatikai partnere: Alsvinder Informatikai Kft. és kijelölt munkatársai

 

A fentieken túl cégünk adattovábbítást csak jogszabályban meghatározott keretek között és csak hatóság vagy bíróság megkeresésére vagy ezek, illetve jogszabályi előírás alapján és csak olyan mértékben teljesít, amelyet az adatkérés szükségessé tesz.

1.

AZ ÁLTALUNK GYŰJTÖTT ADATOK

Az alábbi adatokat gyűjtjük Önről és dolgozzuk fel:


Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

 

A Kider App Kft. csak olyan adatokat kezel, amelyek az adatkezelés megvalósulásának céljához elengedhetetlenek, és a meghatározott cél elérésére alkalmasak. A kezelt adatokat az érintettek bocsátják cégünk rendelkezésére a honlapon vagy applikáción történő regisztráció vagy a szolgáltatások igénybevétele során.

 

A kezelt adatok köre: Név, cím, email cím, nem, gyermekek száma, gyermekek születési éve

 

Ezek azok az adatok, amelyeket Ön oly módon ad meg nekünk, hogy kitölti a Kider Szolgáltatásokban az űrlapokat, feliratkozik hírlevelünkre vagy közösségi oldali csoportjainkra vagy oldalainkra (beleértve a Facebook.com, Instagram.com és további, a “Külső szolgáltatók” részben említett oldalakat) vagy az általunk az Apple Apps áruházban vagy a Google Play áruházban biztosított bármelyik alkalmazás vagy szolgáltatás során (együttesen: “szolgáltatásunk”) vagy a telefonon, e-mailben vagy egyéb módon velünk folytatott kommunikációban. Ide tartoznak azok az információk, amelyeket Ön a szolgáltatásunkra történő regisztráció, a szolgáltatás felhasználása vagy arra történő előfizetés, valamely termék, helyszín vagy szolgáltatás keresése, szolgáltatásunk megrendelése során, szolgáltatásainkkal kapcsolatos fórumokon vagy egyéb közösségi média funkciókban, nyereményjátékra, kampányra, hűségprogramra vagy kutatásra történő regisztráció során vagy egy cikkhez fűzött megjegyzésben vagy blogposztban vagy valamilyen probléma bejelentése során ad meg a részünkre. Az Ön által részünkre átadott adatok között lehetnek a Facebook által a bejelentkezés során megadott adatok, beleértve egyebek mellett az Ön nevét, címét, e-mail címét és telefonszámát, személyi leírását és fényképét, az gyermekei születési évét, irányítószámát és a tevékenységeivel kapcsolatos preferenciáit, amelyeket a szolgáltatásunk felhasználása során gyűjthetünk.

Az Önről gyűjtött adatok. A szolgáltatásunk minden egyes látogatása során az alábbi adatokat gyűjtjük automatikusan, melyet profilalkotáshoz is felhasználunk:


Technikai információk, beleértve az eszköze által az internethez történő csatlakozáshoz felhasznált internet protokoll (IP) címet, az Ön belépési adatait, a böngésző típusát és verzióját, az időzóna-beállításokat, a böngésző plug-in típusait és verzióit, az operációs rendszert és platformot;

az Ön látogatására vonatkozó információkat, beleértve a teljes Egységes Forrásazonosítót (URL), a szolgáltatásunkra, azon keresztül vagy onnan történő kattintásokat (beleértve azok dátumát és időpontját), az Ön által megtekintett vagy keresett termékeket, helyszíneket vagy szolgáltatásokat, az oldal válaszidejeit, az egyes oldalakon vagy alkalmazásokban töltött időt, az oldalon végzett műveletek adatait (pl. lapozás, kattintás, és a kurzor mozgatása), az oldalról való ellépéshez használt módszereket.

 

Kifejezetten felhívjuk figyelmét, hogy Önnek joga van arra, hogy bármikor díjmentesen tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok fenti célból történő – eredeti vagy további – kezelése ellen, amelybe beletartozik a profilalkotás is.


Információk, amelyeket más forrásokból gyűjthetünk. Ezek olyan információk, amelyeket akkor kapunk Önről, ha Ön az általunk működtetett egyéb weboldalakat vagy általunk nyújtott egyéb szolgáltatásokat is igénybe veszi. Szorosan együttműködünk harmadik felekkel (így például üzleti partnerekkel, műszaki, fizetési és szállítási alvállalkozókkal, reklámhálózatokkal, analitika szolgáltatókkal, keresési információ szolgáltatókkal). A jelen adatkezelési szabályzatban meghatározzuk azokat a célokat, amelyekre a fenti információkat fel kívánjuk használni.


A további információkkal állunk rendelkezésére. Ha további információkat szeretne megtudni az általunk Önnek nyújtott szolgáltatásokhoz igénybe vett külső szolgáltatókról, kérjük, küldjön egy emailt az alábbi címre: hello@kider.hu

 

Az adatkezelés időtartama:

 

Az adatkezelés az érintett hozzájárulása esetén annak visszavonásáig, a vonatkozó törlési kérelem benyújtásáig történik, illetve a vonatkozó jogviszony fennállása (profil megléte) alatt, valamint amennyiben Ön fizetési késedelembe esett, úgy fennálló tartozásának kiegyenlítéséig adatait társaságunk jogosult kezelni és feldolgozni.

 

A Kider App Kft. külön hozzájárulás nélkül, valamint az Ön hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti az adatokat a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy cégünk, vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, azzal, hogy ezen érdekek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban állónak kell lennie.

2.

INFORMÁCIÓK KIADÁSA

Ön tudomásul veszi, hogy jogosultak vagyunk kiadni az Ön személyes adatait:
Egyes kiválasztott harmadik feleknek, köztük:

- üzleti partnereknek, szállítóknak és alvállalkozóknak a velük vagy az Önnel megkötött szerződésünk teljesítése érdekében;

- reklámozóknak és reklámhálózatoknak, amelyeknek ezek az adatok szükségesek ahhoz, hogy megfelelő reklámokat tudjanak Önnek és másoknak kiválasztani és közvetíteni. Nem adunk ki adatokat azonosítható személyekről reklámozóinknak, azonban összesített adatokat adhatunk nekik felhasználóinkról (például, tájékoztathatjuk Őket arról, hogy egy adott napon ötszáz 30 év alatti férfi kattintott a hirdetésükre). A fenti összesített információkat arra is felhasználhatjuk, hogy segítsünk a reklámozóknak az általuk megcélzott közönséget elérni (például budapesti, 13. kerületi nők). Az így nyert adatsorokat személyes azonosításra alkalmas, más forrásból származó információkkal nem kapcsoljuk össze. Az Öntől gyűjtött személyes adatok segítségével teljesítjük reklámozóink azon igényét, hogy reklámjaikat a megfelelő célközönségnek tudják közvetíteni;

- analitikai és keresőmotor-szolgáltatóknak, akik segítenek nekünk szolgáltatásaink javításában és optimalizálásában.

Személyes adatait akkor adjuk ki harmadik feleknek:

- ha üzletet vagy eszközöket adunk el vagy veszünk, mely esetben az Ön személyes adatait az ilyen üzlet vagy eszközök lehetséges eladója vagy vásárlója rendelkezésére bocsáthatjuk.

- Ha a Kider App Kft-t vagy annak lényegében teljes vagyonát harmadik fél megszerzi, akkor az általa az ügyfeleiről tárolt személyes adatok is részét képezik majd az átadott vagyonnak.

- Ha kötelesek vagyunk átadni vagy megosztani személyes adatait valamilyen jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez, vagy hogy felhasználási feltételeinket https://www.kider.hu/adatkezelesi_tajekoztato és egyéb szerződéseinket érvényesíteni vagy alkalmazni tudjuk; vagy a Kider App Kft., ügyfeleink vagy mások jogait, tulajdonát vagy biztonságát megvédjük. Ennek során információt cserélhetünk más vállalatokkal és szervezetekkel a csalás elleni védekezés érdekében.

3.

HOL TÁROLJUK SZEMÉLYES ADATAIT

Az Öntől begyűjtött adatokat nem adhatjuk ki vagy tárolhatjuk az Európai Gazdasági Térségen (“EGT”) kívüli helyszínre vagy helyszínen. Az adatokat az EGT-ben működő munkatársak kezelik, akik nekünk vagy valamelyik beszállítónknak dolgoznak. Ide tartozhatnak egyebek között az Ön megrendeléseinek teljesítésével, a fizetési adatainak feldolgozásával vagy a támogatási szolgáltatások nyújtásával foglalkozó munkatársak. Személyes adatainak megadásával Ön hozzájárul a fenti adatátadáshoz, tároláshoz vagy kezeléshez. Minden szükséges lépést megteszünk annak biztosítására, hogy az Ön adatait biztonságosan és a jelen adatvédelmi szabályzatnak megfelelően kezeljük.


Az Ön által megadott összes adatot biztonságos szervereinken tároljuk: Az adatok tárolása a Microsoft Azure felhőszolgáltatásában történik. Interneten keresztül is elérhetőek a fájlok, melyek esetében az adatbiztonságot a jogosultságkezelés garantálja: Mappaszinten beállítható, hogy melyik felhasználó mit érhet el. Így biztosítható, hogy a különböző munkaterületen dolgozók nem látják egymás adatait. Minden esetben kizárólag az arra jogosult számára biztosítunk hozzáférést az elektronikus mappákhoz. Az adatkezelést végző számítógépeket belépési kóddal látták el és védőprogram védi, a papír alapú dokumentumokat a vállalkozás elzárva tárolja. A tárolás helyszíne:1054 Budapest, Széchenyi utca 8. 4. em. 24, az elektronikus adatkezelés helyszíne: Magyarország és Hollandia. Ahol jelszót adtunk meg Önnek (vagy választott ki Ön) szolgáltatásunk egy részének eléréséhez, Ön felel azért, hogy ezt a jelszót bizalmasan kezelje. Kérjük, hogy a jelszavát ne ossza meg senkivel.

Miután megkaptuk adatait, szigorú eljárásokat és biztonsági megoldásokat alkalmazunk, hogy megakadályozzunk bármely jogosulatlan hozzáférést.

 

Szolgáltatásunk esetenként partnereink hálózataira, reklámozók és kapcsolt vállalkozások weboldalaira vagy arról mutató hivatkozásokat tartalmazhat. Ha a fenti weboldalakra mutató hivatkozásra kattint, vegye figyelembe, hogy ezek a weboldalak saját adatkezelési szabályzattal rendelkeznek és mi nem vállalunk felelősséget az ilyen szabályzatokért. Kérjük, ellenőrizze ezeket a szabályzatokat, mielőtt bármilyen személyes adatokat megadna ezeken a weboldalakon.

4.

AZ ÖN JOGAI

Ön jogosult kérni, hogy személyes adatait ne kezeljük marketingcélokra. A fenti adatkezelés letiltásának jogát úgy gyakorolhatja, hogy a hello@kider.hu email-címen megkeres bennünket.

Önnek joga van:
- személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kérni

- az adatkezelést korlátozni
- a személyes adataihoz hozzáférni és azokat helyesbíteni
- az adathordozhatósághoz
- személyes adatainak törléséhez.

Ha bármelyik fenti jogát gyakorolni kívánja, kérjük, keressen meg minket a hello@kider.hu e-mail címen.

 

Cégünk megfelelő biztonsági intézkedéseket tesz az adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás vagy nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, a véletlen megsemmisülés és sérülés megakadályozása érdekében, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen

 

A Kider App Kft. a személyes adatot helyesbíti, ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat cégünk rendelkezésére áll.

 

A Kider App Kft. a személyes adatot - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - törli, ha annak kezelése jogellenes; annak törlését az érintett kéri; az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

 

Törlés helyett cégünk zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 

A Kider App Kft. megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

 

Ha cégünk az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén cégünk tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

 

A Kider App Kft. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha cégünk az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha az érintett a Kider App Kft. így meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha a Kider App Kft. a határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.


Ön jogosult bármikor panaszt tenni az adatainak kezelése ellen, a panaszt írásban kell elküldeni a hello@kider.hu címre; amennyiben úgy érzi, hogy panaszát nem válaszoltuk meg megfelelően vagy kellő időben (a kéréstől számított 25 napon belül), megkeresheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot; székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacíme: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36 (1) 391-1400; email: ugyfelszolgalat@naih.hu) A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.
 

Az érintett a jogainak megsértése esetén, a Kider App Kft. ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) 21. §-ában meghatározott esetekben az érintett személy tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen.

 

Ha a Kider App Kft., valamint az adattovábbítás keretében a könyvelést végző cég, illetve a jogi képviselő az Ügyfél jogait az adatkezelés során megsérti, az Ügyfél bírósághoz fordulhat, vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

5.

AZ ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS

A GDPR rendelkezései szerint Önnek joga van hozzáférni az általunk Önről tárolt adatokhoz. Hozzáférési jogát a jogszabályoknak megfelelően gyakorolhatja. Minden hozzáférési igényt a hello@kider.hu címre kell benyújtani, ehhez valamilyen azonosító dokumentumot, például útlevelet vagy jogosítványt kell bemutatni a személyazonosságának igazolására. Minden hozzáférési igényt a kérés benyújtásától számított 25 napon belül kell feldolgozni. Kérelemre cégünk tájékoztatást ad az általa, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az Ön személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

 

Cégünk köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 naptári napon belül írásban, közérthető formában megadni a jelen pont szerinti tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a költségtérítés mértéke 2.000,- forint tájékoztatásonként. Az érintett tájékoztatását a Kider App Kft. a jogszabályban előírt esetekben és módon megtagadhatja.

6.

ADATVÉDELMI SZABÁLYZATUNK MÓDOSÍTÁSAI

A Kider App Kft. fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési Tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelően tájékoztatja. Az adatkezelési szabályzatunkban történt jövőbeli módosításokat ezen az oldalon tesszük közzé és – ha szükséges – e-mail-ben is közöljük Önnel. Kérjük rendszeresen térjen vissza erre az oldalra, hogy ellenőrizze Adatvédelmi szabályzatunk hatályos változatát vagy esetleges módosításait. Az Adatkezeléssel kapcsolatos információk folyamatos közzététele a https://www.kider.hu/adatkezelesi_tajekoztato

A jelen adatvédelmi szabályzatra vonatkozó bármely kérdést, észrevételt és kérést szívesen fogadunk a hello@kider.hu email-címen.

7.

©2018 by Kider. Created with Wix.com

  • Instagram Social Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now